Chomiczówka
logo

19 - 21 września 1939
Chomiczówka - Warszawskie Termopile

Kwatera wojenna Cmentarza Wawrzyszewskiego - "... 1 Batalion 30 Pułku Piechoty Strzelców Kaniowskich Majora Bronisława Kamińskiego po ciężkich, nadludzkich trudach żołnierskiej niedoli odpoczywa nareszcie spełniwszy chlubnie swój żołnierski obowiązek do końca."
"I oto obudzić Ich trzeba. Powrócić do Ich Dni i Godzin, by opisując jak do tego doszło, Najgłębszy Hołd złożyć Im, Kolegom - żołnierzom ..."
"Na szlaku Kaniowszczyków"
2008 - 2013
  2008-11-20 18:41 
O tym warto pamiętać
Działania I batalionu 30 Pułku Strzelców Kaniowskich w obronie Warszawy w dniach 19, 20 i 21 września 1939 roku w rejonie Młociny - Placówka to także nasza lokalna historia. Strzelcy Kaniowscy walczyli za wolną, niepodległą Polskę również na terenach dzisiejszej Chomiczówki i tu zgninęli. Dziś spoczywają na Cmentarzu Wawrzyszewskim, tuż obok nas. O tamtych wydarzeniach chcemy opowiedzieć.      Opis terenu walk - czytaj
Dowódcy 30 Pułku Strzelców Kaniowskich
mjr Bronisław Kamiński i płk Stanisław Rudowski
Legitymacja Odznaki Pamiątkowej 30 Pułku Strzelców Kaniowskich z 1937 roku
19 września 1939 - Dzień pierwszy
W dniu 19.09. dowództwo 10 armii powzięło zamiar, by w ramach XI korpusu użyć 24 DP na północny zachód od Warszawy, w rejonie Placówka - Wólka Węglowa - Młociny, celem ostatecznego przecięcia połączenia miedzy Warszawą a Modlinem i dojścia do brzegu Wisły.
- czytaj
20 września 1939 - Dzień drugi
Dzień 20.09. minął w obronie na zajętych wzgórzach, przy czym batalion był kilkakrotnie atakowany przez lotnictwo niemieckie, przy pomocy małych bomb, tak zwanych "myszek". Nękający ogień artylerii nieprzyjaciela zadawał minimalne straty.
- czytaj
21 września 1939 - Dzień trzeci
W dniu 21.09. następuje tragiczny w swych skutkach splot nieprzewidzianych okoliczności. W nocy z 20 na 21.09. następuje po stronie niemieckiej luzowanie oddziałów. Z zadaniem przecięcia ostatniego połączenia Warszawy z Modlinem w dniu 21.09 wyruszą dwie wielkie jednostki wsparte potężną artylerią i dużą ilością moździerzy.
- czytaj
Śmierć w płomieniach
W miejscowej piekarni Szewczyka (przy ulicy Aspekt na wprost obecnej Szkoły Podstawowej nr 80) został zorganizowany punkt sanitarny gdzie przebywała spora grupa rannych żołnierzy i cywilów. Wkrótce nadeszły oddziały hitlerowskie. Hitlerowcy podpalili piekarnię i nie pozwolili nikomu wyjść z płomieni. Piekarnia spłonęła a po rannych zostały jedynie popalone kości.
- czytaj
Zamiast Nich
Dziś (listopad 2008 - przyp.red.) w miejscach, gdzie w tych pamiętnych dniach batalion majora Kamińskiego toczył swój ostatni śmiertelny bój nie ma już lasków, krzaków czy rowów. Zamiast nich dymią kominy Huty Luccini - Warszawa i Walcowni Metali Kolorowych Zakładów Norblina, szeroko rozpościerają się hale fabryczne, okolone daleko biegnącym ogrodzeniem.
- czytaj
- Cytaty fotografie i opracowanie na podstawie książki "Historia Kaniowszczyków czyli Dzieje 30 Pułku Piechoty Strzelców Kaniowskich" - Wacław Stanisław hr. Godzemba - Wysocki, Marian Domagała - Zamorski
"Przebieg działań oparto prawie wyłącznie na zebranych relacjach pozostałych przy życiu uczestników, a to ze względu na to, że dotychczas wydane źródła różnią się między sobą i ze względów zrozumiałych nie mogły odtworzyć tamtych wydarzeń z dużą ścisłością."
  2008-11-20 18:42 
W Hołdzie Poległym
" W dniu 9 czerwca 1963 roku na pięknie utrzymanym cmentarzyku na Wawrzyszewie odbyła się podniosła uroczystość odsłonięcia pomnika ku czci poległych w tym rejonie w walkach z niemieckim najeźdźcą żołnierzy 30 Pułku Piechoty Strzelców Kaniowskich..." - czytaj

Pomnik na Cmentarzu Wawrzyszewskim (2008 rok)
Zobacz: plan cmentarza,    przeczytaj o Cmentarzu Wawrzyszewskim w "naszej Chomiczówce".
Ulica Aspekt na wprost Szkoły Podstawowej nr 80 - miejsce po budynku piekarni, w której (jak wynika z opowiadań naocznych świadków) we wrześniu 1939 roku hitlerowcy spalili żywcem rannych żołnierzy 30 Pułku Strzelców Kaniowskich. - czytaj
Miejsce to do dziś nie tylko nie zostało w żaden sposób upamiętnione ale nawet nie wiadomo czy - zgodnie z Ustawą - upamiętnione zostać może i czy powinno. We wrześniu 2009 roku minęło 70 lat od tego wydarzenia.

  2008-11-20 18:58 
Lista poległych
1. Bartłomiej Gajda, Stanisław Galach, Kazimierz Kapuściński, Stanisław Piątkowski, Edward Znaniecki, Kazimierz Bilski, Nieznani
2. Władysław Alazej, Józef Grygel, Zygmunt Kluj, Stefan Krzywaworski, 2 Nieznanych
3. Borek, Józef Feliksiak, Franciszek Osies, Józef Paczkowski, Stanisław Wysłogowski, Nieznani
4. Czesław Markiewicz, Piotr Olszański, Michał Tabor, Piotr St.Utwinz, 2 Nieznanych
5. Marian Lipiński, Nieznani
6. Stanisław Chudziński, Konratiuk, Kucner, Mieczysław Protiako, Antoni Szczerbaty, Nieznani
7. Ignacy Juchacz, Teodor Lechman, Henryk Munecherer, 3 Nieznanych
8. 6 Nieznanych
9. Walenty Grajek, Sylwester Król, Marian Ludwiczak, 3 Nieznanych
10. Czesław Łamecki, Marceli Pekasiewicz, 1 Nieznany
11. Ludwik Kubicki, Michał Stachowiak, Stanisław Szymański, 3 Nieznanych
12. 6 Nieznanych
13. Mieczysław Pawlak, Tadeusz Pidach, 4 Nieznanych
14. Walenty Ptaczak, Ignacy Stuczak, Stanisław Walkowiak, Walenty Zapadowski, 2 Nieznanych
15. 4 Nieznanych
16. Tomasz Dylak, Władysław Kołochuńczyk, Wachmitzel, 3 Nieznanych
17. Józef Kamiński, Rajmund Pałachsiewski, 4 Nieznanych
18. Kajetan Jasienga, Jakub Przygodzicz, 4 Nieznanych
19. Zygmunt Czajkowski, Stefan Gryska, Kazimierz Michalak, Włodzimierz Zarębski, 2 Nieznanych
20. Józef Czarnicki, Stefan Igliński, Franciszek Józiak, Leon Kuniczek, Zylberg Sija, Nieznani
21. Stefan Janowiak, Milczarek, 4 Nieznanych
22. Krzyński, Stanisław Kubiak, 4 Nieznanych
23. Jan Wojtkowiak, 5 Nieznanych
24. Władysław Borkowski, Władysław Borowski, Fryderyk Szesznicki, Wacław Wolski, 2 Nieznanych
25. Lewin, Stanisław Żurkowski, 4 Nieznanych
26. Stefan Budziński, Stanisław Fijałkowski, Franciszek Hamer, Michał Kazek, Edmund Zawistowski, Nieznani
27. Justyn Bozyszkowski, Stanisław Częstochowski, Franz Dymel, Franciszek Rychlik, Zygmunt Wilk, Józef Zagórski
28. Józef Kosyczarek, Stanisław Kamiński, Stanisław Malinowski, Stanisław NN, Feliks Trafasz, Tadeusz Uliński
29. Franciszek Feszler, Franciszek Gański, Konstanty Górecki, Jan Snowek, Kazimierz Strzelecki, Stanisław Szymański
30. Florjan Arent, Antoni Geodorczyk, Hieronim Kamiński
31. 6 Nieznanych
32. 6 Nieznanych
33. 6 Nieznanych
34. Józef Groźny, 5 Nieznanych
35. 6 Nieznanych
36. Bronisław Głuchowski, Jan NN, Stanisław Stefaniak, Stefan Tosarek, 2 Nieznanych
37. Ignacy Nowakowski, Mieczysław Pchus, Mikołaj Ratajczyk, Jan Ryba, Czesław Zieliński, Nieznani
38. Antoni Hlaburda, Józef Jarociński, Franciszek Kalina, Zygmunt Nowaczyński, Przemysław NN, Józef Szymańczak
39. Stefan Gryszko, Jan Miczliński, Antoni Wojciechowski, 3 Nieznanych
40. Antoni Jasiński, Roch Żabicki, 4 Nieznanych
41. Piotr Doruch, Antoni Filipiak, Henryk Janke, Franciszek Kaczyński, 2 Nieznanych
42. Augustyn Fr.Sokół, Stanisław Wejek, 4 Nieznanych
43. Stefan Karczewski, Michał Maksimowicz, Czesław Marcinkowski, Jan Pales, Ignacy Parczyk
44. Michał Dąbrowski, Stanisław Kasa, Michał Kozioł, Franciszek Przywoźniak, 2 Nieznanych
45. 6 Nieznanych
46. Michał Fitszało, Marian Kopyczowski, Włodzimierz Przeczniak, 3 Nieznanych
47. Zygmunt Nowakowski, 5 Nieznanych
48. Walenty Jasiński, Stanisław Tresz, 4 Nieznanych
49. Leon Bartniewski, Mieczysław Perlikowski, Ludwik Rostkowski, Józef Sima, Nieznani
50. Marian Adamczyk, Stanisław Jawosiński, Michał Raczak, 3 Nieznanych
51. Marek Zioła, 5 Nieznanych
52. Ignacy Kęczyński, Tadeusz Smoleński, Stanisław Zacharczyk, 3 Nieznanych
53. Eugeniusz Kowalski, Ludwik Majewski, Zygmunt Rosołowski, 3 Nieznanych
54. Nieznani
55. Marek Baskman, Józef Dąbrowski, Kazimierz Głowienko, Stanisław Part, Franciszek Zawidzki, Nieznani
56. Czesław Bernadyszek, Stanisław Felczak, 4 Nieznanych
57. Tadeusz Musioł, Jan Wieczorek, 4 Nieznanych
58. Władysław Świderek *, 5 Nieznanych
59. Nieznani
60. Edmund Galicki, Stefan Karnastewicz, Michał Naumczyk, Józef Zawistowski, 2 Nieznanych
61. Michał Flaszek, Władysław Mańko, 4 Nieznanych
62. Hyryś Gradland, Czesław Marynowicz, Józef Winiarski, Stanisław Wrocławski, 2 Nieznanych
63. Stanisław Chrapkowski, Karol Czechowski, Kazimierz Kolasa, 3 Nieznanych
64_1. Władysław Nowakowski, 2 Nieznanych
64_2. Marian Sława Kupczyński
64_3. Józef Chmielewski, Erwin Lutowski
65. Edward Gakicki, Harko, 4 Nieznanych
66. Henryk Kosowski, 5 Nieznanych
67. Władysław Koczyk, Jan Marciniak, Jan Maryński, Józef Monita, Stanisław Śniegowski, Nieznani
68. Józef Małolepszy, Władysław Madr Szek, Kazimierz Krasiński, 3 Nieznanych
69. Jan Ławniczak, Stefan Maciak, Piotr Zawicki, 3 Nieznanych
70. Feliks Prądzyński, Tadeusz Rymowicz, Antoni Śliwiński, Franciszek Ziółkowski, 3 Nieznanych
71. 6 Nieznanych
72. Jan Luśniak, Tadeusz Uliński, 4 Nieznanych
73. Piotr Gibas, Franciszek Guz, Józef Schneider, 3 Nieznanych
74. Władysław Durczak, Feliks Dymalski, Tadeusz Pelczarski, Antoni Naumczyk, 2 Nieznanych
75. Jan Hajman, Stanisław Kowalski, Władysław Kowalski, 3 Nieznanych
76. Stefan Gorko, Dolek Izraelowicz, Władysław Obersztyn, Edmund Skóra, Tadeusz Stefański, Edmund Szewczyk
77. Jan Pawłowski, Majer Szulc, Władysław Wnerowicz, 3 Nieznanych
78. Bieniken NN, Stanisław Chrzusz, Franciszek Sobik, Stanisław Wiśniewski, 2 Nieznanych
79. Józef Jamszał, Franciszek Ochmanow, 4 Nieznanych
80. Czesław Kaczorowski, Antoni Matusiak, 4 Nieznanych
81. Bronisław Grzesiak, Adam Małecki, Kazimierz Perliński, 3 Nieznanych
82. Ignacy Ryba, 5 Nieznanych
83. Franciszek Diminski, Jan Parzybok, Pęcherzak, Jan Szymanowski, 2 Nieznanych
84. Władysław Bartczak, Eugeniusz Kazimierczak, Bolesław Kępiński, 3 Nieznanych
85. Józef Bocian, Edward Kaczmarek, Józef Magda, Walenty Pietrzak, Roman Woźniak, Nieznani
86. Marcin Antczak, Ignacy Jankowiak, 4 Nieznanych
87. Stanisław Jendrusiak, Jan Osnalski, Wacław Sochowski, Edward Stefański, Edward Sterynowski, Józef Symfler, Nieznani
88. Michał Baskiewicz, Józef Konarewski, Władysław Sklawiński, Franciszek Tabirański, 2 Nieznanych
89. Edward Andrzejewski, Franciszek Krawczyk, Tadeusz Stachowiak, Karol Staniszewski, Jan Zagodka, Nieznani
90. Józef Dolata, Pszczyn, Tadeusz Wszelaki, 3 Nieznanych
91. 6 Nieznanych
92. Paweł Jakubowski, Lucjan Kudelewski, 4 Nieznanych
93. Szczepan Szwarczyński, Wacław Wybieralsi, 4 Nieznanych
94. Władysław Kędzia, 5 Nieznanych
95. Jan Giermek, Wacław Lis, 4 Nieznanych
96. Teodor Kujawa, Franciszek Nawrocki, Marcin Szcześniewski, Michał Rosa, 2 Nieznanych
97. Franciszek Agata, Józef Kleniewski, Ludwik Kowalski, Michał Kwiatkowski, 2 Nieznanych
98. Benedykt Biaterzyk, Walenty Kupaj, Stanisław Łuczak, Wacław Ronarek, Walenty Tanas, Nieznani
99. Kazimierz Łata, Władysław Małecki, Piotr Roich, Tadeusz Rykowski, Bronisław Wardziński
100. Janusz Pogorzelski, 5 Nieznanych
101. Marcin Mikołajczyk, Antoni Nowak, Wojciech Parys, Stanisław Skiba, Walenty Zydarczyk, Nieznani
102. Marcin Grala, Abram Helegat, Kazimierz Karycki, Jan Olejnik, Teodor Perus, Nieznani
103. Józef Janik, Bolesław Święcicki, Piotr B. Wojciech, Antoni Wojewoda, 2 Nieznanych
104. Edward Grzabik, Stefan Kaczkowski, Stanislaw Malkowski, Roman Zieliński, Władysław, Nieznani
105. Serafin Kędzierski, Władysław Londecki, Stefan Paczkowski, Alfons Wojciechowski, 2 Nieznanych
106. Paweł Krause, Jan Śliwiński, Stefan Zaborski, 3 Nieznanych
107. Adam Adamczyk, Edmund Barcichowicz, Ignacy Raczyński, Walenty Wójtkowicz, 2 Nieznanych
108. Franciszek Bialik, 5 Nieznanych
109. Zygmunt Krajewski, Zygmunt Parypiński, 4 Nieznanych
Cmentarz Wawrzyszewski - Kwatera wojenna, 2 listopada 2009.
Zofia Dzieniszewskia - pamiętamy (fragment fotografii)

  2010-03-28 10:21 
Linki związane
 • W Galerii "naszej Chomiczówki":
  Pomnik "Warszawskie Termopile" (2008)
  fot. as
  Tablica pomnika "Warszawskie Termopile" (2008)
  fot. as
  Skwer im.30 Pułku Strzelców Kaniowskich (Bielany-Huta) (2008)
  fot. as
  Skwer im.30 Pułku Strzelców Kaniowskich (Bielany-Huta) - widok od strony ul.Kasprowicza (2008)
  fot. as
  2008-12-18 13:30 
Źródła
 • "Za Honor i Ojczyznę" - generał Juliusz Rómmel
 • "Obrona Warszawy. Wrzesień 1939." - pułkownik Marian Porwit
 • "Obrona Warszawy i Modlina na tle Kampanii Wrześniowej" - pułkownik L. Głowacki
 • - Cytaty i opracowanie na podstawie książki
  "Historia Kaniowszczyków czyli Dzieje 30 Pułku Piechoty Strzelców Kaniowskich" - Wacław Stanisław hr. Godzemba - Wysocki, Marian Domagała - Zamorski - Wydawca - Wydawnictwo M.M., ISBN: 8389710285, Liczba stron: 188, rok wydania - 2006
 • - Artykuł o zbrodni w piekarni Szewczyka - na podstawie relacji naocznego świadka
 • - wiersz - fragment pieśni pułkowej 30 Pułku Strzelców Kaniowskich
 • - fotografie - Adam Szymkowski


 • (-) listopad 2008 - (36572)

  2008-11-20 18:56