Chomiczówka
logo

Potok BielańskiPotok Bielański należy do zlewni rzeczki Rudawki i w swoim górnym biegu płynie przez Chomiczówkę. To ciek wodny obecnie w znacznym już stopniu skanalizowany. Pierwotnie jego źródła zlokalizowane były na Bemowie i Wawrzyszewie a naturalne ujście do Wisły było i jest do dziś u podnóża Polkowej Góry - bielańskiego wzniesienia, na którym znajduje się kościół i klasztor Kamedułów.

Jeszcze w XVIII wieku potok spływał w kierunku Wisły głębokim i malowniczym wąwozem o romantycznej nazwie "Kiełbasa". Stanowił niewątpliwą osobliwość terenu - ciągnął się pomiędzy wsiami i folwarkami otoczonymi stosunkowo niewielkimi areałami gruntów ornych, rozległymi łąkami, pastwiskami i piaszczystymi nieużytkami.Mapa D.G.Reymana 1874 r - fragment fotografii z witryny http://www.gazetaecho.pl


"... Strumień wciął się w głąb równiny morenowej. W stosunkowo miękkich, łatwo ulegających erozji osadach polodowcowych wyrzeźbił dolinę oraz wąwozy i kręte jary. W rejonie Lasu Bielańskiego dolina ta biegnie łukiem od zachodu lasu aż po Wisłę."
W miejscu dawnych wawrzyszewskich źródlisk znajdują się tzw. stawy Brustmana, obecnie zasilane również wodami wodociągowymi. Z dawnego koryta cieku pozostał tylko dolny fragment na terenie Lasu im. Samuela Lindego oraz Lasu Bielańskiego.

Jeszcze w 1973 roku w Potoku Bielańskim żyły na stałe cztery gatunki ryb: kiełb, miętus, cierniczek i ciernik[3]. W połowie lat siedemdziesiątych Potok Bielański przestał być stałym ciekiem i miejscem bytowania ryb. Stało się to w wyniku zabudowy części jego naturalnych źródlisk (tereny osiedla Wawrzyszew).


-----------------------------
Cytat z: http://beta.um.warszawa.pl/o-warszawie/kompendium-wiedzy/las-bielanski
Więcej o historii Bielan: http://www.bielany.waw.pl/page/index.php?str=48

  2010-07-19 20:00 
Przez Chomiczówkę
Potok został odcięty również od swych naturalnych źródeł zlokalizowanych na Bemowie, a woda która nim płynie obecnie przez Chomiczówkę pochodzi z głębinowego ujęcia zlokalizowanego przy ulicy Brązowniczej. Woda ta jest tłoczona za pomocą elektrycznej pompy o mocy 0,5 kW do rury pod ulicami Brązowniczą oraz Conrada i przepływa do koryta potoku które obecnie (lipiec 2010) zaczyna się obok budynku Conrada 10.
Pompa jest okresowo wyłączana, stąd sezonowe braki wody w potoku. Potok nie płynie także wtedy gdy zabraknie prądu z powodu awarii sieci elektrycznej.


Na odcinku Nerudy - Wólczyńska od 1995 roku Potok jest skanalizowany i przepływa rurami pod supermarketem Leclerc.
Przed 1995 rokiem strumień płynął tędy na powierzchni wśród starych, pamiętających lata przedwojenne drzew (dawny ogród Julii i Józefa Chomiczów, jednych z pierwszych mieszkańców Chomiczówki).

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego teren ten (w obrębie ulic: Aspekt, Kwitnąca, Wólczyńska) był przeznaczony pod lokalny park wypoczynkowy i w oczekiwaniu na tę realizację powoli zapełnił się dzikimi, niezbyt urokliwymi działkami warzywno - rekreacyjnymi okolicznych mieszkańców. Płynące często potokiem śmieci i ścieki upowszechniały coraz bardziej nową nazwę strumyka: "Smródka".

W wyniku zmiany Planu Zagospodarowania w 1994 roku lokalizacja parku została przeniesiona w inne miejsce (obecny Park Bolesława Chomicza) a rok później rozpoczęła się realizacja inwestycji Leclerc. Oto jak o planach zagospodarowania strumienia przez inwestora opowiada ówczesny mistrz budowy:

"... Wiemy, że wielu mieszkańcom Chomiczówki nie podoba się to, że wycinaliśmy drzewa i krzewy. Najcenniejsze okazy ocaliliśmy i proszę się nie obawiać o los potoku. Projektanci początkowo chcieli go ukryć w rurze, ale francuskie przepisy na to nie pozwalają. Potok uznany został za skansen i pozostanie otwarty a dodatkowo firma zbuduje dwa stawy, w których będą pływać ryby. Przewidziane też są dwie fontanny 5-cio metrowej wysokości..."
("Francuzi na Chomiczówce", Nasza Bielańska nr 4/1995)

W obszernym opracowaniu[1] Biura Naczelnego Architekta Miasta (2006 rok) na temat Potoku są jedynie dwa zdania: "Potok Bielański rozpoczyna swój bieg spod ul. Conrada, ujście ma w Wiśle. Ma połączenie kolektorami ze Stawami Brustmana."
W opracowaniu[2] systemu hydrograficznego Warszawy Potok w zlewni rzeczki Rudawki nawet nie został wymieniony.

Wbrew wszystkiemu a przede wszystkim dzięki szczególnej dbałości Administracji WSBM "Chomiczówka" Potok Bielański ciągle jeszcze przez Chomiczówkę płynie - ku uciesze okolicznych mieszkańców i stada przemiłych kaczek, którym (jednym i drugim) umila przecież życie.
Ciągle też, zarówno Potok Bielański jak i dwunastometrowy pas ziemi wzdłuż niego na terenie Chomiczówki, są pod ochroną Konserwatora Przyrody.
--------------------------------------------------
Fotografia z witryny http://wikimapia.org
  2010-07-19 20:01 
w galeriach "naszej Chomiczówki"
fot. cb - Źródło
Stąd bierze się woda w chomiczowskim odcinku Potoku Bielańskiego.
fot. cb - Potok Bielański - stąd wypływa
Po prawej stronie u góry widoczne są bloki przy ulicy Brązowniczej, przed którymi jest zlokalizowane "źródło" Potoku, czyli ujęcie wodne. Po lewej stronie widać dach kościoła parafialnego.
1 first previous 1 next last 12
fot. cb -
Potok wypływa spod ulicy Wólczyńskiej i wpływa na Wawrzyszew. W głębi chomiczowski supermarket Leclerc.
fot. cb -
Pod drzewem, po lewej stronie, rozpoczyna się wawrzyszewski odcinek Bielańskiego Potoku. Widoczna ulica Wólczyńska i tory tramwajowe w kierunku osiedla Piaski i Centrum. Chomiczówka - niewidoczna, po prawej stronie fotografii.
1 first previous 1 next last 148Wszystkich chętnych prosimy o pomoc w fotograficznym poszukiwaniu bemowskich źródeł lub miejsc po bemowskich źródłach Bielańskiego Potoku dopóki jeszcze ślad po nich może być widoczny.
  2010-07-19 20:03 
Linki

W "naszej Chomiczówce":
  • Francuzi na Chomiczówce - czyli o rybach i pięciometrowych fontannach


Linki zewnętrzne:


  2010-07-19 20:04 
Źródła


1. "Opracowanie ekofizjograficzne do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy", Biuro Naczelnego Architekta Miasta, Warszawa 2006

2. "System hydrograficzny Warszawy i możliwości jego wykorzystania do przejęcia wód opadowych", Piotr Kuźniar i Marian Kwietniewski

3. "Raport o wartości i stanie przyrody Lasu Bielańskiego (wersja poprawiona 1 marca 2002)", praca zbiorowa: dr Jan Chojnacki (Instytut Botaniki UW), Lechosław Czajka (Towarzystwo Przyjaciół Bielan), prof. dr hab. Maciej Luniak (Instytut Zoologii PAN), dr hab. Stanisław Miścicki prof. SGGW (Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa SGGW), dr Anna Namura-Ochalska (Instutut Botaniki UW)


(-) lipiec 2010 - (28207)
Jeśli masz informacje związane z potokiem i chcesz się nimi podzielić z innymi - napisz. mailto
  2010-07-19 20:04